Zloženie výboru ZO Jednoty dôchodcov slovenská Horný Hričov

—————————————————————————————-

 

 

 Mgr. Kazimíra Hallová           Predseda

 

 Mgr. Anna Zahatňanská        Tajomník

 Magdaléna Filipová                Pokladník

 Pavol Bádik                               Člen výboru

 Eva Potomská                          Člen výboru

 

 

Jaroslav  Králik                     Predseda revíznej komisie

Mgr. Jarmila Ďuríčková    Členka revíznej komisie

Margita Kocmánková        Členka revíznej komisie