O Z N Á M E N I E

o utvorení volebných obvodov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky dňa 16. marca 2019 (deň konania druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky dňa 30. marca 2019)

     Obec Horný Hričov zastúpená starostom Ing. Dušanom Ďuríčkom podľa § 166 zákona č. /180/2014 Z. z. o podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, utvorila 1 volebný okrsok s volebnou miestnosťou v MOS (sála MOS).

                                                                                               Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                  starosta

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).