Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 – určenie osôb na organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie

     V súlade s Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 351/2019 Z. z. o vyhlásení voľby Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 29. februára 2020 a v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. Z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

u r č u j e m

dňom 05.12.2019 zodpovedné osoby za organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných dňa 29. februára 2020 v zložení:

  1. Bc. Jozef Jahvodka – odborný referent – vedúci administratívy
  2. Marta Donátová – zamestnanec obce Horný Hričov

Pracovná skupina zodpovedá za činnosť:

  • organizačno-technickú pomoc pri zabezpečení prípravy a priebehu volieb,
  • administratívne zabezpečenie volieb,
  • materiálne a technické zabezpečenie volebných miestností,
  • zabezpečenie dopravy materiálov do a z volebných miestností,
  • zabezpečenie prevzatia a úschovy volebnej dokumentácie.

V Hornom Hričove, 05.12.2019

 

 

Ing. Dušan Ďuríček

starosta

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).