OZNÁMENIE o strategickom dokumente :

„Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky č. 7 (6b)“

Obstarávateľa Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina – Strategický dokument sa nebude posudzovať podľa zákona EIA v platnom znení

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 03.06.2019 do 18.06.2019

Úradné hodiny :

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

Vyvesené : 03.06.2019                                                                              Zvesené : 18.06.2019

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).