OZNÁMENIE

Strategický dokument :

„Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky č. 5“

Obstarávateľa Mesto Žilina, nám. obetí komunizmu 1, 010 31 Žilina, IČO 00321796, sa nebude posudzovať podľa zákona EIA  v platnom znení.

 Oznámenie o strategickom dokumente je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 06.02.2018 do 21.02.2018

Oznámenie o strategickom dokumente je taktiež zverejnená na webovej adrese:

Úradné hodiny :

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

Vyvesené : 06.02.2018                                                                              Zvesené : 21.02.2018

 

Starosta

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).