OZNÁMENIE

O záverečnom stanovisku k strategickému dokumentu :

„ÚZEMNÝ GENEREL DOPRAVY MESTA ŽILINA“

     Dokument je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na

vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 09.12.2016 do 27.12.2016

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

 

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).