OZNÁMENIE

Dokument :

Územné rozhodnutie „Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Horný Hričov“

Na pozemku register parc. č. KN C líniová stavba v katastrálnom území Horný Hričov

Dokumente je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 14. 05. 2018 do 29. 05. 2018

Úradné hodiny :

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

Vyvesené : 14. 05. 2018                                                                              Zvesené : 29. 05. 2018

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Starosta

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).