Dokument :

„Územné rozhodnutie – Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina-Bytča-hranica ŽSK/TSK-(Považská Bystrica)“

Dokument je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní

od 30. 09. 2019 do 15. 10. 2019

Úradné hodiny :

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

Vyvesené : 30. 09. 2019                                                                           Zvesené : 15. 10. 2019

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).