Dokument :

„Územné rozhodnutie – Chodník pri ceste II/507 v prieťahu obcou Svederník, II. etapa“

Dokument je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 13. 08. 2018 do 28. 08. 2018

                                                                                                   Úradné hodiny :

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

Vyvesené : 13. 08. 2018                                                            Zvesené : 28. 08. 2018

 

                                                                                                                       Starosta

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).