Návrh dokumentu :

„Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb“

Uvedený návrh dokumentu má priamu súvislosť  s vypracovaním a prijatím Komunitného plánu sociálnych služieb obce Horný Hričov.

Návrh dokumentu je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 19. 11. 2019 do 04. 12. 2019

Úradné hodiny :

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

Dátum zverejnenia:                                                                                              Dátum zvesenia:

19.11.2019                                                                                                           04.12.2019

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).