Výzva Severoslovenských vodárni a kanalizácií občanom obce Horný Hričov

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, prevádzka Čistiareň odpadových vôd Horný Hričov požiadala obec Horný Hričov o nasledujúcu výstrahu.

 

V poslednej dobe došlo k neprípustným zásahom do verejnej kanalizácie-prívodnej stoky, do ktorej dosiaľ nezistený občan, alebo občania, alebo firmy vhadzujú vo veľkom množstve konáre rôznych drevín. Prevádzke čistiarne to spôsobuje veľké problémy, spojené s poškodzovaním majetku. SEVAK upozorňuje občanov a firmy, že v prípade ak sa uvedený problém bude opakovať, bude táto udalosť nahlásená na políciu SR ako trestný čin. Zároveň žiadajú občanov ako aj firmy, aby sa takéhoto konania vyvarovali.