Projekty rozvoja obce Horný Hričov na rok 2018

Rád by som Vás informoval o pripravených a pripravovaných rozvojových projektoch našej stále krajšej obce Horný Hričov.

Rok 2018 so sebou prinesie ďalšie skrášľovanie a modernizáciu obce  so zameraním na občana, na jeho životné prostredie a kvalitu života. Dúfam, že pripravené investičné akcie dopadnú dobre a Horný Hričov sa opäť o kúsok posunie k lepšiemu.

Viac sa o projektoch dočítate na:     ♠ Projekty obce Horný Hričov

Ing. Dušan Ďuríček, starosta

INFORMÁCIA o začatí prác na obnove verejného osvetlenia obce Horný Hričov

Vážení spoluobčania,

v mesiaci júl 2017 sme Vás informovali o pripravovanej kompletnej obnove verejného osvetlenia v obci, pri ktorej dôjde ku výmene starých svietidiel za moderné LED svietidlá.

Práce mali začať v priebehu mesiaca august 2017. Z dôvodu zdržania spôsobeného administratívnym procesom, začneme s obnovou od 11. septembra 2017. Predpokladaný termín realizácie sú 2 až 3 týždne.

Dušan Ďuríček, starosta

Obnova verejného rozhlasu

V mesiaci marec 2016 prešiel kompletnou rekonštrukciou verejný rozhlas v našej obci. Boli vymenené všetky reproduktory a kábelové vedenia. V súčasnej dobe prebieha doladenie jednotlivých komponentov. Dúfame, že zvýšená kvalita zvuku prispeje k Vašej spokojnosti.