Strategický dokument : Územný plán Obce (ÚPN – O) Horný Hričov

Dokumente je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie

počas pracovných dní od 20. 02. 2018 do 07. 03. 2018

Oznámenie o strategickom dokumente je taktiež zverejnená na webovej adrese Obce Horný Hričov, www.hornyhricov.sk  v sekcii Úradná tabuľa.

Úradné hodiny :

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

Vyvesené : 20. 02.2018                                                                              Zvesené : 07. 03. 2018

                                                                                                                                                        Starosta

♠                                                               STRATEGICKÝ DOKUMENT ÚPN-O Horný Hričov

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).