Dokumente je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 26. 02. 2019 do 13. 03. 2019

Oznámenie o strategickom dokumente je taktiež zverejnená na webovej adrese Obce Horný Hričov, www.hornyhricov.sk  v sekcii Úradná tabuľa.

Úradné hodiny :

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

♠                                               Strategický dokument UPN – O Dolný Hričov – návrh

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).