Informácia o strategickom dokumente :

„Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“

Dokument je zverejnený na stránke obstarávateľa (Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania) a taktiež na adrese:

http://enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/oznamenie-o-strategickom-dokumente-strategia-tvorby-budovania-integrov,

kde je možné doňho nahliadnuť, robiť si výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie.

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).