Na základe Uznesenie vlády č. 111 z 11.marca 2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie na území SR a Rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.marca 2020 a sprísnení opatrení Vládou SR a Hlavným hygienikom SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) Spoločný obecný úrad Strečno – stavebný úrad pre obce: Bitarová, Brezany, Divina, Divinka, Dlhé Pole, Horný Hričov, Hôrky, Ovčiarsko, Stráňavy, Strečno, Svederník

r u š í      od 30.3 až do odvolania úradné hodiny pre verejnosť. 

Žiadosti o vydanie územných rozhodnutí, stavebných povolení, oznámení o drobnej stavbe a iných konaní vrátane kolaudačných konaní je potrebné doručovať poštou na adresu:

Spoločný stavebný úrad Strečno, Administratívna budova Lesov SR š.p. Nám. Gen. M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina.

Odporúčame prednostne využívať elektronickú komunikáciu: stavebny.urad@strecno.sk telefonickú komunikáciu 041/ 599 33 35.

Ďakujeme za pochopenie.
Bc. Dušan Štadáni

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).