Dokument :

„Stavebné povolenie – Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina-Bytča-hranica ŽSK/TSK-(Považská Bystrica) – etapa Kotešová-Žilina“

Dokument je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 07.02.2020 do 24.02.2020

Úradné hodiny :

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

Vyvesené : 07.02.2020                                                            Zvesené : 24.02.2020

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).