OZNÁMENIE

Stavebné povolenie :

„Novostavba rodinného domu – 1 b.j., prípojky inžinierskych sietí, plynofikácia, vjazd na pozemok“

Stavebník : Ing. Statelov Alexander a manžel. Ing. Statelová Katarína obaja bytom Suchá 23, 831 01 Bratislava

     podal dňa 29.07.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Novostavba rodinného domu – 1 b.j., prípojky inžinierskych sietí, plynofikácia, vjazd na pozemok“

Navrhovaná činnosť je situovaná na pozemku parcela č. KN C 705/12 v k. ú. Horný Hričov

Stavebné povolenie je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 23.11.2017 do 08.12.2017

Stavebná povolenie je taktiež zverejnená na webovej adrese: www.hornyhricov.sk v sekcii Úradná tabuľa

Úradné hodiny :

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

 

Vyvesené : 23.11.2017                                                                              Zvesené : 08.12.2017

 ♠   Stavebné povolenie _Novostavba rodinného domu _1 b_j_prípojky inžinierských sietí, plynofikácia, vjazd na pozemok

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).