Stavebné povolenie na stavbu „COOP Jednota – PJ 087 – Horný Hričov súp. č. 37“

SO 01 Prístavba a stavebné úpravy

SO 02 Dažďová kanalizácia a vsak

SO 03 Rekonštrukcia NN prípojky

Dokument je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 17.04.2020 do 29.04.2020

Úradné hodiny :

Pondelok až piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:00 h

Vyvesené : 14.04.2020                                                            Zvesené : 29.04.2020

♠   2020_04_14 SP COOP Jednota – PJ 087 – Horný Hričov súp.č. 37

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).