Dokument je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas

pracovných dní od 10. 05. 2019 do 27. 05. 2019

Úradné hodiny :

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

Vyvesené : 10. 05. 2019                Zvesené : 27. 05. 2019

 

♠                   SO 10 Plynovod

 

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).