Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Stanislav KYSELA, pobyt na obci Horný Hričov

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené : 28.07.2020                                                                                                Zvesené : 12.08.2020

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).