OZNÁMENIE

Dokument :

„SČOV Žilina – zariadenie na likvidáciu bioplynu“ – oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a oznámenie o začatí správneho konania

Dokument je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas

pracovnýchdní od 06. 05. 2019 do 22. 05. 2019

                                                                                          Úradné hodiny :

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

Vyvesené : 06.05.2019                                                            Zvesené : 22. 05. 2019

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).