Rozhodnutie zo zisťovacieho konania : strategický dokument „Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu Obce Divinka“ sa nebude posudzovať podľa zákona EIA v platnom znení.

Rozhodnutie je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 16. 08. 2019 do 02. 09. 2019

Úradné hodiny :

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

Vyvesené : 16.08.2019                                                                                                                                          Zvesené : 02.09.2019

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).