Dokument :

„Zber a mechanická úprava kovových odpadov“ Záverečné stanovisko – navrhovateľ SAKER s.r.o. Horný Hričov 298, 013 42 Horný Hričov.

Dokumente je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy,

alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 29.07.2020 do 28.08.2020

Správa o hodnotení a oznámenie o začatí správneho konania je taktiež zverejnená na stránke :

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zber-mechanicka-uprava-kovovych-odpadov

Úradné hodiny :

Pondelok, utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:00 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

Streda v dobe od 07:00 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

ROZHODNUTIE – Zber a mechanická úprava kovových odpadov – Záverečné stanovisko

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).