OZNÁMENIE

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina – schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok DUBEŇ na obdobie 2016-2025

Dokument : Rozhodnutie Okresného úradu Žilina je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 08.09.2016 do 23.09.2016

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h  od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h  od 12:00 h do 14:30 h

♣    PREČÍTAJTE SI – rozhodnutie-ou-zilina-lesny-celok-duben

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).