Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Anna PÚČKOVÁ, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  15.04.2019                                              Zvesené dňa : 30.04.2019

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).