P O Z V Á N K A

 

                    V súlade so Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa  v zasadačke Obecného úradu Horný Hričov uskutoční

dňa 05. 09. 2016 / pondelok/ o 17.00 hod.

riadne rokovanie obecného zastupiteľstva

     Všetkých občanov srdečne pozývame

 

                                                                                                        Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                                                                   starosta                                              

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).