P O Z V Á N K A

                    V súlade so Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa  v zasadačke Obecného úradu Horný Hričov uskutoční

dňa 10. 10. 2016 / pondelok/ o 17.00 hod.

riadne rokovanie obecného zastupiteľstva

     Všetkých občanov srdečne pozývame

                                                                                                        Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                               starosta  

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).