Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Peter FUSKO, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené : 12.10.2018                                                           Zvesené : 29.10.2018

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).