COOP Jednota – Logistické centrum, a.s. so sídlom Horný Hričov 470 podal na stavebnom úrade žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením : sklad paliet na pozemku par. C KN 825/47 k.ú. Horný Hričov.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade Strečno so sídlom Nám M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina, v dňoch pondelok streda

oznamenie-o-zacati-konania-o-zmene-stavby-pred-jej-dokoncenim-a-upustenie-od-ustneho-pojednavania

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).