O Z N Á M E N I E

o utvorení volebných okrskov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 (deň konania 29. februára 2020)

     Obec Horný Hričov zastúpená starostom Ing. Dušanom Ďuríčkom podľa § 166 zákona č. /180/2014 Z. z. o podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, utvorila

1 volebný okrsok s volebnou miestnosťou v MOS (sála MOS)

Ing. Dušan Ďuríček  starosta

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).