Obec Horný Hričov zastúpená starostom Ing. Dušanom Ďuríčkom podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, utvorila 1 volebný okrsok s volebnou miestnosťou v MOS (sála MOS).

Ing. Dušan Ďuríček

starosta

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).