Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike vydal stanovisko, ktorým sa postupne zmierňujú doteraz prijaté opatrenia.

Z tohto dôvodu Spoločný obecný úrad Strečno – stavebný úrad pre obce: Bitarová,

Brezany, Divina, Divinka, Dlhé Pole, Horný Hričov, Hôrky, Ovčiarsko, Stráňavy, Strečno, Svederník

upravuje úradné hodiny pre verejnosť od 20. mája 2020

Úradné hodiny pre verejnosť:

Pondelok9.00 – 12.00 h,13.00 h – 15.00 hod
Streda9.00 – 12.00 h,13.00 h – 16.00 hod

Účastníci sú povinní mať na tvári rúško a pred vstupom do miestnosti vydenzifikovať si ruky.

Naďalej platí, že žiadosti o vydanie územných rozhodnutí, stavebných povolení, oznámení o drobnej stavbe a iných konaní vrátane kolaudačných konaní je možné doručovať aj poštou na adresu: Spoločný stavebný úrad Strečno, Administratívna budova Lesov SR š.p. Nám. Gen. M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina. Odporúčame prednostne využívať elektronickú komunikáciu: stavebny.urad@strecno.sk telefonickú komunikáciu 041/ 599 33 35.

Ďakujeme za pochopenie.

Bc. Dušan Štadáni

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).