OZNAM

Vážení spoluobčania,

Dňa 10. 10. 2018 t.j. v stredu sa uskutoční plánované simulované cvičenie v spoločnosti Zväz pre skladovanie  zásob, a.s. – prevádzka  Terminál Horný Hričov.

Čas vykonania cvičenia bude od 9 hod. do 13 hod.

V tento čas budete počuť zvuk sirény 2 minútový kolísavý tón, ďalej zvuk sirén požiarnych vozidiel a budete môcť  vidieť  aj  čierny dym.

Do cvičenia sú zapojení aj zamestnanci obecného úradu Horný Hričov.

Obyvatelia obce Horný Hričov v tento čas nebudú obmedzovaní a ani ničím ohrození. !!!

Žiadame obyvateľov obce aby zbytočne, (neodôvodnene) nevolali na linku tiesňového volania čísla  112, alebo č. 150, 155, 158, z dôvodu možných spozorovaných zvukových a vizuálnych efektov pri cvičení v doobedňajších hodinách dňa 10.10. 2018.  

Ďakujeme Vám za pochopenie.

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).