Vážení spoluobčania!

Obec Horný Hričov Vás na základe žiadosti Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. chce informovať o pripravovanej investičnej akcii “Revízia vodnej stavby Hričov – Mikšová – Považská Bystrica“. Revízia je zameraná na odstránenie priesakov hrádzi, ktoré lemujú umelý kanál rieky Váh. Práce by mali začať v septembri 2019 a ukončené by mali byť do novembra 2019.

Od 12. augusta 2019 bude postupne znižovaná hladina v umelom kanáli a bude sa zvyšovať prietok v starom koryte Váhu. V konečnej fáze bude priehrada Horný Hričov úplne vypustená a prirodzený tok bude v plnej sile pretekať starým korytom Váhu.

Z uvedeného dôvodu dôjde k podstatnému zvýšeniu hladiny vody v starom koryte a v prípade dažďov môže prietok dosiahnuť až päťnásobok bežného prietoku.  Žiadame občanov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe okolo starého koryta Váhu a rodičov, aby dozreli na svoje deti a vysvetlili im riziká spojené s pohybom pri rieke.

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).