Vážení spoluobčania,

Obec Horný Hričov si Vás dovoľuje informovať o rekonštrukcii miestnych komunikácií. V mesiaci jún 2017 prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Víťazom sa stala spoločnosť EUROVIA, a.s., ktorá vyhrala s cenou 126 835,70 €. Na rekonštrukciu budú použité finančné prostriedky, ktoré obec ušetrila v minulom období. Práce by mali začať v poslednom augustovom týždni. O presnom termíne budete včas informovaní.

Dúfame, že táto rekonštrukcia prispeje k skvalitneniu nášho života.

Dušan Ďuríček, starosta

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).