Vážení spoluobčania,

Obec Horný Hričov si Vás dovoľuje informovať o rekonštrukcii verejného osvetlenia v našej obci. V mesiacoch 04 – 06/2017 prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa kompletnej obnovy verejného osvetlenia. Víťazom sa stala spoločnosť SSE, a.s. Žilina, ktorá je tradičným dodávateľom elektrickej energie v našom regióne. Dňa 18.07.2017 bola zo strany obce podpísaná Zmluva so SSE, a.s. Práce začnú začiatkom augusta 2017 a ukončené budú do konca augusta 2017.

Pri obnove budú vymenené všetky staré svietidlá osadené na betónových stĺpoch za nové LED svietidlá a výložníky, poškodené kovové stĺpy budú vymenené a osadené novými LED svietidlami, na námestí a cintoríne budú vymenené klasické žiarovky za LED zdroje a súčasné tri rozvádzače budú zlúčené do jedného.

Dúfame, že táto obnova prispeje k skvalitneniu nášho života a zvýši pocit bezpečia občanov.

                                                                                                                             Ing. Dušan Ďuríček, starosta

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).