Združenie TEBS, realizujúce práce na stavbe „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod, II. Etapa – úsek Považská Teplá (mimo) – Žilina (mimo)“

Oznamuje občanom

že dňa 13.09.2016 bude zrušené priecestie v Zastávke Horný Hričov pre peších a cestujúcu verejnosť vzhľadom nato, že budú realizované práce na podchode pre cestujúcich a verejnosť v mieste jestvujúceho priecestia. Do ukončenia výluky, t. j. do 14.12.2016 nebude možné prechádzať ku kostolu a cintorínu po jestvujúcej komunikácií.

Od 13.9.20165 do 31.09.2016 budú realizované práce na baranení larsen a to v nočných výlukách v čase od 23:00 h do 04:00 h.

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).