V mesiaci máj 2016 prebehla rekonštrukcia miestnej komunikácie  oproti detskému ihrisku. Táto komunikácia patrila medzi najstaršie a aj najhoršie v rámci obecnej dopravnej infraštruktúry. Súčasne s touto rekonštrukciou bola spojená aj oprava výtlkov na ostatných miestnych komunikáciach. Najväčšiu časť tvorila oprava výtlkov na obecnej komunikácií vedúcej k priehrade.

Opravy ďalších častí miestnych komunikácií sa budú vykonávať priebežne, podľa finančných možností obce.

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).