O D V O L A N I E

II. stupňa povodňovej aktivity pre územie obce

     Na základe § 26 ods. 3  písm. b) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov

o d v o l á v a   obec Horný Hričov

 dňa 07.02.2020 o 15:00 h

II. stupeň povodňovej aktivity na území obce.

     Ďalšie činnosti na území katastra obce budú vykonávané podľa pokynov starostu obce.

V Hornom Hričove dňa 07.02.2020

 

                                                                                                    Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                              starosta obce

 

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).