OZNÁMENIE

Dokument :

„OCHRANNÉ PÁSMA LETISKA ŽILINA – URČENIE“

Rozhodnutím Dopravného úradu, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava boli určené ochranné pásma Letiska Žilina.

 Dokument je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 10.04.2017 do 25.04.2017,

Kompletná dokumentácia ochranných pásiem je taktiež zverejnená na webovej stránke Dopravného úradu a to v časti Dôležité odkazy / Úradná tabuľa

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

Vyvesené : 10.04.2017                                                                                                          Zvesené : 25:04.2017 

                                                                                                                Starosta

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).