O D V O L A N I E

III. stupňa povodňovej aktivity pre územie obce

     Na základe § 26 ods. 3  písm. b) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov

o d v o l á v a   obec Horný Hričov

 dňa 05.02.2020 o 07:00 h

III. stupeň povodňovej aktivity na  území obce.

     Ďalšie činnosti na území katastra obce budú vykonávané podľa pokynov starostu obce.

V Hornom Hričove dňa 05.02.2020

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).