Ohlasovňa pobytu Horný Hričov

Oznámenie o zrušení TRVALÉHO pobytu

            Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom :

11.04.2018

Monika Králiková, narodená 17. 12. 1985

Miestom nového trvalého pobytu je Horný Hričov.

Horný Hričov, 11. 04. 2018

Jozef Jahvodka

/podpis zamestnanca ohlasovne /

Vyvesené : 11.04.2018                                                                                                                                                                                   Zvesené : 26.04.2018

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).