Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Miroslav PETRÁŠ, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené: 22.11.2018                                                                Zvesené : 07.12.2018

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).