• Oznámenie na prebratie zásielky

        Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

  Miroslav PETRÁŠ, 013 42 Horný Hričov 191.

        Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

  Vyvesené dňa :  06.02.2017                                                   Zvesené dňa : 21.02.2017

                                                                                               Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                         starosta

   

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).