Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Miroslav PETRÁŠ, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

 

Ing. Dušan Ďuríček

starosta

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).