Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Miroslav PETRÁŠ, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  09.02.2017                                                   Zvesené dňa : 24.02.2017

                                                                                             Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                       starosta

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).