Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Jana GEŽOVÁ, 013 42 Horný Hričov , bytom rozostavaný rodinný dom na parcele 291/2.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  10.11.2016                                                   Zvesené dňa : 25.11.2016

                                                                                             Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                       starosta

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).