Oznámenie na prebratie zásielky :

Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. : Miroslav PETRÁŠ, 013 42 Horný Hričov 191.

Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa : 20.07.2016 Zvesené dňa : 05.08.2016

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).