Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Michal ŠICHMAN, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  22. 10. 2018                                              Zvesené dňa : 06. 11. 2018

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).