Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Marián PUČEK, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  13.11.2017                                                   Zvesené dňa : 28.11.2017

                                                                                                                                                                                                                 Ing. Dušan Ďuríček

starosta

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).